Sydfyns Voksklub
Forside

Forside

Det er voksklubbens formål, gennem et lukket kredsløb, at sikre biavlerne voks, der er fri for medicin- og pesticidrester af enhver art. Dette for at sikre, at vores honning ikke forurenes med disse rester.

Når du er med i voksklubben, må du i din biavl kun bruge midler, som er godkendt af Danmarks Biavlerforening. Dette gælder ved bekæmpelse af sygdomme samt ved bekæmpelse af skadedyr! Se mere under: Varroabekæmpelse.

Hvis du er interesseret i, at kunne levere honning, der kan betegnes som et rent naturprodukt, bør du melde dig ind i voksklubben.